Psykolog Anne Dorte Bundgaard

PRIVATLIVS- OG COOKIESPOLITIK

Privatlivspolitik:

Min virksomhed Psykolog Anne Dorte Bundgaard behandler persondata, og jeg har derfor denne privatlivspolitik, der oplyser dig om, hvordan dine data behandles. Du skal vide, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Denne privatlivspolitik er udfærdiget med henblik på at leve op til databeskyttelsesforordningen GDPR. Når du starter i et forløb hos mig, indsamler jeg almindelige persondata som navn, adresse, cpr-nummer., som bruges til journalføring og til afregning. I vores samtaler vil vi komme til at tale om følsomme data om din person og dit helbred, som er relevante for vores behandlingen. Det kan handle om alle typer af oplysninger om dit fysiske og psykiske helbred, og det kan handle om andre dele af dit liv fx sociale relationer, særlige livserfaringer eller udfordringer, som det giver mening at inddrage i vurdering eller behandling. Hvis det er relevant, kan jeg også modtage oplysninger om dig fra andre, fx læge, forsikringsselskab eller kommune, hvis du har givet samtykke til, at oplysningerne videregives til mig. Da jeg er privatpraktiserende autoriseret psykolog, skal jeg føre journal over alle forløb jf. Psykologloven samt Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.
Du har til enhver tid ret til at se, hvad jeg har skrevet i din journal. Det er ikke lovligt at slette noget i et journalnotat jf. Autorisationsloven § 24, men hvis du mener, der er fejl i journalen, har du ret til at få skrevet en tilføjelse. Hos mig består din journal af en elektronisk journal, som opbevares i et beskyttet netværk hos databehandleren Terapeutbooking. Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamlingen, behandlingen og opbevaringen af dine data. Vær opmærksom på, at jeg ifølge sundhedsloven skal opbevare din patientjournal i mindst 5 år efter afsluttet forløb jf. Journalbekendtgørelsen § 15 stk 2. Alle oplysninger, jeg opbevarer om dig, behandles med hjemmel i databeskyttelsesforordningen.
Jeg har tavshedspligt i forhold til det, du fortæller mig i samtalerne, og det er kun mig, der har adgang til din journal. Jeg videregiver udelukkede information om dig og dit liv i de tilfælde, hvor du har givet samtykke til det. Der er dog to undtagelser for dette:

  • Jeg har pligt til at underrette kommunens socialforvaltning, hvis jeg bliver bekymret for et barns udvikling og trivsel jv. Serviceloven § 153.
  • Jeg har pligt til informere andre, typisk din egen læge, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade jv. Sundhedsloven § 9 stk. 41.

Hvis du er utilfreds med, hvordan jeg håndterer oplysninger om dig, bedes du kontakte mig. Der ud over kan evt. klage over min behandling af dine personoplysninger indgives til Datatilsynet.

Sikkerhed

Jeg har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
Jeg har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af mine leverandører (Terapeutbooking ifm. journalføring og fakturering samt min revisor), der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser. For at undgå datatab tages der løbende back up af vores datasæt. Jeg beskytter også fortroligheden og autenticiteten af dine data ved hjælp af kryptering.
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil jeg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Brug af cookies

På mit website anvendes cookies med det formål at føre statistik over besøgende på sitet samt forbedre din brugeroplevelse ved at genkende siden, huske indstillinger og præsentere dig for det indhold, du viser interesse for. Den data, disse cookies leverer, deles eller videresælges aldrig til andre formål. Cookies er en lille tekstfil, som lagres på din computer for at genkende den, næste gang du vender tilbage til mit website. Cookies er ufarlige og kan ikke medføre virus eller andet skadeligt. Cookies indeholder ingen personlige oplysninger, og de sletter sig selv efter et varierende antal måneder. Du kan til enhver tid slette eller blokere for cookies på minecookies.org/cookiehandtering.