Psykolog Anne Dorte Bundgaard

PRAKTISK INFORMATION

Betaling:

Du kan betale med Mobile Pay på 254733 eller bankoverførsel på reg nr.: 9388 kontonr.: 7901082612
Der afregnes efter hver konsultation.

Afbud:

Ved afbud senere end kl. 12 dagen før den aftalte tid, opkræves fuldt honorar. Dette gælder også ved sygdom, akut afbud eller udeblivelse. Du kan melde afbud ved at sende en sms eller mail.

Parkering:

Der er mulighed for 2 timers gratis parkering i parkeringskælderen under huset.

Tilskudsmuligheder:

Jeg har ikke overenskomst med den offentlige sygesikring. Det betyder, at en henvisning fra egen læge ikke kan benyttes hos mig.
Hvis du er medlem af Sygeforsikring Danmark kan du søge om tilskud på 300 kr. pr. psykologsamtale, og det er gældende uanset alder.
I flere privattegnede forsikringer og private sundhedsforsikringer er der mulighed for delvis eller fuld dækning af psykologbehandling. Kontakt gerne dit forsikringsselskab og hør om dine muligheder.
I visse tilfælde er det også muligt at få bevilliget tilskud til psykologsamtaler gennem kommunen, hvor der evt. kan yde delvis eller fuld offentlig betaling.

Tavshedspligt, journalisering og aktindsigt:

Psykologer har en udvidet tavshedspligt, og de oplysninger, du vælger at give ved samtaler, håndteres som fortrolige. Jeg tager notater under samtalen for bedst muligt at hjælpe dig og for at kunne skabe mig et overblik over din situation. Journaler og arbejdsnoter opbevares elektronisk, og du har ret til at søge aktindsigt i din journal. Forældre til unge under 15 år kan søge aktindsigt i den unges journal, her vil den unge dog først oplyses herom, og vi vil tale om, hvad forældrene kan læse i journalen, og hvordan den unge kan håndtere dette bedst muligt.

Privatlivspolitik:

Psykologer er forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger ved behandlingsforløb jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer.

Se privatlivs- og cookiepolitik