Psykolog Anne Dorte Bundgaard

VELKOMMEN

Mit navn er Anne Dorte Bundgaard, og jeg er autoriseret psykolog med særlig interesse for og erfaring med børn, unge og deres familier.
Jeg er er uddannet psykolog fra Ålborg Universitet i 2008 og har arbejdet 14 år i PPR, inden jeg startede som selvstændig. Jeg har mangeårig erfaring med samtaler med børn og unge, rådgivning og vejledning til forældre og fagpersonale samt supervision af fagprofessionelle omkring børn og unge.
I mit psykologarbejde er jeg optaget af relationer. Vi mennesker udvikler os bedst i trygge og nærende relationer, og derfor er min relation til dig/jer særlig vigtig for mig. Jeg ser det som min primære opgave at skabe rum for en tryg og tillidsfuld relation til dig/dit barn/jeres familie, så der gives mulighed for at forandre og udvikle på de problematikker, der fylder uhensigtsmæssigt i børne-, unge- eller voksenlivet.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har behov for en afklarende samtale om, hvilken hjælp du eller jeres familien kunne have behov for.

Børnepsykolog Psykolog Anne Dorte Bundgaard

TERAPEUTISK TILGANG

Jeg mener, at god kemi og tryghed mellem klient og psykolog er det bærende for, at der kan finde bedring sted. Det er vigtigt for mig, at vi mødes i øjenhøjde, og samtaler i et sprog, der er forståeligt og meningsgivende for dig, om du er barn, ung, forældre eller fag-professionel. Jeg er tydelig i min kommunikation, tør italesætte de svære emner og hjælpe dig/jer til at finde ind til kernen af den udfordring, der forstyrrer, hvad end det er privat eller på arbejde.
Jeg har et bredt fagligt ståsted efter mange år i PPR, hvor arbejdsopgaverne har været forskelligartede. Jeg er inspireret af og anvender metoder fra bl.a. psykodynamiske terapi, kognitivt terapi og systemisk terapi. Jeg tilpasser den terapeutiske tilgang til det enkelte menneske/gruppes behov og situation, og jeg vil altid tage udgangspunkt i mennesket først og dernæst finde den rette metode.

Jeg stræber hele tiden efter at forstå og hjælpe børn, unge og forældres udfordringer og holder mig orienteret i den nyeste viden på området. Jeg har gennem årene løbende deltaget i kurser/uddannelser om tilknytningsproblematikker, omsorgssvigt, adoption, præmaturitet, angst, skolefobi/skolevægring, mindfullnes, neuro-pædagogik og supervision af andre faggrupper.